مرتب سازی بر اساس:
4 کالا

رنگ : مشکی
فروشنده : امین تجارت میعاد
سبد عرضه شده : 45,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 10 بسته
معادل 4,500 الی 45,000 کیلوگرم
301,819 ریال 332,001 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : امین تجارت میعاد
سبد عرضه شده : 44,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 8 بسته
معادل 5,500 الی 44,000 کیلوگرم
261,819 ریال 288,001 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش کارخانه ذوب آهن اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 94,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 20 بسته
معادل 4,700 الی 94,000 کیلوگرم
295,455 ریال 325,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 82,500 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 15 بسته
معادل 5,500 الی 82,500 کیلوگرم
290,909 ریال 320,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی