مرتب سازی بر اساس:
2 کالا

رنگ : مشکی
فروشنده : امین تجارت میعاد
سبد عرضه شده : 45,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 10 بسته
معادل 4,500 الی 45,000 کیلوگرم
301,819 ریال 332,001 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی

رنگ : مشکی
فروشنده : امین تجارت میعاد
سبد عرضه شده : 44,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 8 بسته
معادل 5,500 الی 44,000 کیلوگرم
1 ریال 1 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش کارخانه ذوب آهن اصفهان نقدی