سنگ آهن
 فولاد ایران: در بازار واردات چین، سنگ آهن خلوص 62 درصد هفته گذشته از حدود 117 دلار به نزدیکی 121 دلار هر تن سی اف آر رسید. تولید فولاد چین صعودی شده از این رو تقاضای سنگ آهن رو به بالا خواهد بود. با افزایش حاشیه سود فولادسازان چینی، این انتظار وجود دارد که قیمت سنگ آهن در روزهای آینده نوسان داشته باشد.

قراضه
 فولاد ایران: در بازار واردات قراضه ترکیه هفته گذشته قیمت قراضه سنگین 20-80 از 381 دلار به کمتر از 379 دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن  2 دلار افت داشته 330 دلار هر تن فوب ثبت شد.  متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در 376 دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند.

بیلت
 فولاد ایران: هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه 5 دلار افت داشته 497.5 دلار  هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت 8 دلار بهبود داشته 492 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته از 426 دلار به 433 دلار هر تن سی اف آر  رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت 4 دلار افت داشته 524 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی 5 دلار افت داشته 517.5 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
بیلت در بازار ایرانبیلت

فولاد ایران: شمش در هفته قبل کمی بهبود یافت علت آن به کف رسیدن قیمت و مقاومت تولید کننده ها در مقابل افت قیمت بود.

مقاطع
فولاد ایران: قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته 7 دلار رشد داشته 534 دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز  تا 5 دلار افت داشته 575 دلار هر تن فوب شنیده شد.
همچنین هفته گذشته در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی 536 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که 2 دلار رشد داشت.
 در بازار داخلی امریکا میلگرد 5 دلار افت داشته 790  دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در 585 یورو هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند.
مقاطع در بازار ایرانمیلگرد
فولاد ایران: قیمت میلگرد به علت مقاومت تولیدکنندگان و بازار کمی بهبود یافت.

تیرآهن
فولاد ایران: قیمت این کالا هم به کف خود رسیده و پتانسیل کاهش ندارد.

ورق
 فولاد ایران : هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه 5 دلار رشد داشته 565 دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین تا 10 دلار رشد داشته 546.5 دلار هر تن فوب ثبت شد.  در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی تا 13 دلار بهبود داشته 553 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
قابل ذکر است در بازار داخلی اروپا ورق گرم 5 یورو رشد داشته 635 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم 35 دلار کاهش یافته 750 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.
ورق در بازار ایران

گرم
فولاد ایران: قیمت ورق دو میلیمتر رول نیز در مبارکه روز یکشنبه 369000 ریال بود که تا روز سه شنبه به 372000 ریال رسید. بازار این کالا هم در ثبات باقی ماند.

اکسین

فولاد ایران: بازار توانایی کاهش قیمت این محصول را ندارد.

سرد
فولاد ایران: اول هفته ورق روغنی کمی کاهش داشت ولی به علت مقاومت فروشندگان بازار ایستاد.

گالوانیزه

فولاد ایران: بازار این کالا به کف خود رسیده است.

تحلیل هفته
بازار جهانی
فولاد ایران: بازار جهانی همچنان در ثبات است و نباید انتظار تغییری را در آن داشت، هنوز سیاست سایه بر اقتصاد دارد. تنها عاملی که ممکن است یکباره بازار را به هم بریزد تهاجم چین به تایوان است که تاثیر آن زنجیره ای است و در تمام بخش ها دیده خواهد شد ولی به نظر می رسد این تنها یک مانور سیاسی باشد.
بازار داخلی
فولاد ایران: همه چیز تحت تاثیر از دست دادن رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان قرار گرفته، تا انتخاب رئیس جمهور بعدی اتفاق خاصی نخواهد افتاد ولی راه اندازی تالار ارز انجام خواهد شد. این مساله صادرات را به سرعت افزایش خواهد داد، فارغ از این مطلب فشار روی قیمت آهن اسفنجی در این هفته مشهود بود. این شرایط در حالیکه گندله با محدودیت عرضه روبروست علامت سوال دارد. اکثر تولید کنندگان میلگرد با مشکل نقدینگی و طبعاً شمش روبرو هستند، به همین دلیل در صورت بر طرف شدن این مشکل قیمت ها تغییر خواهد یافت، در مورد ورق با توجه به رسیدن قیمت ها به کف خود همه انتظار افزایش قیمت را دارند ولی شرایط انتظاری برای انتخابات ریاست جمهوری همه را محتاط کرده است. باید منتظر رئیس جمهور بعدی بود. هفته های آینده نشان می دهد بازار انتظار را ترجیح می‌دهد یا به راه خود می رود، مساله نقدینگی در این میان تعیین کننده است.


پایگاه خبری فولاد ایران
بازار جهان: مونا تابان
بازار ایران: محمد چیت ساز