سنگ آهن
 فولاد ایران: هفته گذشته در بازار واردات چین، سنگ آهن خلوص 62 درصد با فعال شدن بازار پس از تعطیلات چین از حدود 117 دلار هفته قبل 3 دلار بهبود داشته و هفته را در 120 دلار آغاز کرد ولی تا پایان هفته با افت بازارهای آتی چین، نزولی بوده به کمتر از 117 دلار رسید. رکود بازار املاک در چین همچنان به عنوان یک مشکل عمده برای تقاضای سنگ آهن باقی خواهد ماند.

قراضه
 فولاد ایران: بازار واردات قراضه ترکیه هفته گذشته در سکوت بود و قراضه سنگین 20-80 تا 5 دلار افت داشته به 380 دلار هر تن سی اف آر رسید.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از 338 دلار هفته قبل به 332 دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز 1 دلار افت داشته 376 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.  

بیلت
 فولاد ایران: هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه از 502.5 دلار هر تن فوب هفته قبل به 505 دلار بهبود داشت. در بازار داخلی چین قیمت بیلت 1 دلار بهبود داشته 479 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته 2 دلار رشد داشته 422 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت در 527 دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی 2.5 دلار رشد داشته 525 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
بیلت در بازار ایرانبیلت

فولاد ایران: ضعف تقاضا، روند نزولی قیمت ارز ‌و صادرات، قیمت شمش را کاهش داد.

مقاطع
فولاد ایران: قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با 2 دلار افت به 527 دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز  تا 2 دلار افت داشته حدود 583 دلار هر تن فوب شنیده شد.
همچنین هفته گذشته در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی 4 دلار افت داشته 534 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
 در بازار داخلی امریکا میلگرد 10 دلار افت داشته 800  دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد 15 یورو افت داشته 595 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.
مقاطع در بازار ایرانمیلگرد
فولاد ایران: ضعف تقاضا، نگاه منفی بازار و کم پولی بازار باعث کاهش قیمت میلگرد شد.

تیرآهن

فولاد ایران: ضعف تقاضا باعث روند نزولی قیمت تیرآهن شد.

ورق
 فولاد ایران : هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه 5 دلار ارزان تر شده 560 دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین از 536 دلار هر تن فوب هفته قبل به کمتر از 540 دلار رسید.  در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی 3 دلار افت داشته 543  دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
قابل ذکر است در بازار داخلی اروپا ورق گرم در 635 یورو هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم 15 دلار کاهش یافته 805 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.
ورق در بازار ایران
فولاد ایران: ضعف تقاضا باعث روند نزولی قیمت تیرآهن شد.

ورق
 فولاد ایران : هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه 5 دلار ارزان تر شده 560 دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین از 536 دلار هر تن فوب هفته قبل به کمتر از 540 دلار رسید.  در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی 3 دلار افت داشته 543  دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
قابل ذکر است در بازار داخلی اروپا ورق گرم در 635 یورو هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم 15 دلار کاهش یافته 805 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.
ورق در بازار ایران


گرم
فولاد ایران: قیمت ورق دو میلیمتر رول نیز در مبارکه روز یکشنبه 393000 ریال بود که تا روز چهارشنبه به 380000 ریال رسید. تقاضای ضعیف و کمبود نقدینگی باعث کاهش قیمت شد.

اکسین
فولاد ایران: قیمت این کالا تقریباً به کف خود رسیده به همین دلیل با ضعف تقاضا بازار آن تغییر جدی نداشت.


فولاد ایران: تقاضای این کالا ضعیف بود در حالیکه عرضه ورق های چینی ادامه دارد. روند نزولی قیمت ارز باعث کاهش قیمت کالای وارداتی و فشار به محصول داخلی بود.

گالوانیزه

فولاد ایران: با روند نزولی ورق گرم، همراه با کاهش نرخ ارز قیمت این کالا هم روند کاهشی داشت.

تحلیل هفته
بازار جهانی
فولاد ایران: متاسفانه جنگ غزه همچنان ادامه دارد، قیمت نفت تغییر جدی نکرده، اما علیرغم ضعف تقاضا قیمت شمش و ضایعات تقریبا ثابت مانده، رکود در بازار چین ادامه دارد در حالیکه به نظر نمی‌رسد نرخ تورم در آمریکا بخواهد پایین بیاید و همین امر باعث می شود نرخ بهره در آمریکا پایین نیاید. بی اعتمادی سرمایه گذاران به علت جنگ غزه و اکراین ادامه خواهد یافت. شاید باید منتظر انتخابات آمریکا بود که باعث تغییر شرایط سیاسی دنیا گردد.


بازار داخلی
فولاد ایران: قیمت شمش روند نزولی داشت در حالی که شمش القایی با محدودیت عرضه روبروست، طبعاً به علت مبنا بودن قیمت شمش در بورس، قیمت پایه گندله و آهن اسفنجی نیز کاهش خواهد یافت. عرضه های میلگرد با عدم استقبال روبرو شد چون مصرف نیست، در حالیکه اکثر کارخانه ها جنس جور ندارند پیشنهاد تناژهای ۵۰۰ تن به بالا در بازار می‌شود که نشان از مشکل نقدینگی است نه عرضه واقعی. تثبیت نرخ ارز صادراتی و محدودیت‌های برگشت ارز مشکلات زیادی برای کارخانه ها ایجاد کرده است.
 حجم صادرات فولاد چین از ژانویه تا آوریل امسال از مرز ۳۵ میلیون تن گذشته که از ۲۰۱۶ تا بحال سابقه نداشته است. چین بازارهای خاورمیانه را هم دارد شخم می زند که رقیب صادرات ماست. ادامه این روند باعث زیان سنگین برای صنعت فولاد خواهد بود. در حال حاضر قیمت شمش در بازار با قیمت تمام شده آن فاصله جذابی ندارد به همین دلیل عرضه ها بیشتر نمایشی است.
در مورد ورق همه منتظر عرضه مبارکه هستند و طبعاً دنبال فروش کالا برای جذب نقدینگی برای خرید در حالیکه اسلب های عرضه شده خریدار ندارد، ادامه این روند باعث کاهش قیمتها در بورس می شود تا به نرخ بازار نزدیک شود. تا آن زمان بازار هم تخلیه شده، شاید بعد از نیمه خرداد باید انتظار جهش قیمت ها را داشت البته اگر سیاست ها تغییر کند در غیر اینصورت شاهد تعطیل شدن بعضی واحدهای تولیدی خواهیم بود.


پایگاه خبری فولاد ایران
بازار جهان: مونا تابان
بازار ایران: محمد چیت ساز