به گزارش دنیای معدن، به نقل از متال بولتن، میانگین قیمت شمش صادراتی ایران از کف خود در سال جاری، ۸.۷ درصد افزایش یافت و در هفته پایانی مهرماه به 478.5 دلار به ازای هر تن رسید اما با توجه به روند نزولی نرخ کامودیتی ها، مجدداً نزولی شده اما هنوز 28 دلار با کف قیمتی سال جاری فاصله دارد.

 

در هفته گذشته قیمت شمش صادراتی CIS در ادامه روند نزولی خود در یکماه اخیر، از 504 دلار به 493 دلار به ازای هر تن رسید و کاهش 2.1 درصدی را تجربه کرد. کاهش در قیمت اسلب صادراتی CIS اما بسیار چشمگیر بود و قیمت آن با 7.2 درصد کاهش به 445 دلار به ازای هر تن رسید.