به گزارش  چیلان ، قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی ایران در هفته گذشته تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۵۲۵ دلار به ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۴۶۱ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت‌ نسبت به قیمت‌های ۲۲ تیر، کاهش ۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کف قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در هفته گذشته به ۴۶۱ دلار به ازای هر تن رسید که پایین‌ترین قیمت از ابتدای آذر سال ۱۳۹۹ تاکنون است. قیمت شمش صادراتی ایران نسبت به پیک آن در اواسط فروردین سال جاری، ۲۴۰ دلار به ازای هر تن معادل ۳۳ درصد کاهش یافته است!

قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که در هفته گذشته قیمت اسلب صادراتی CIS با کاهش ۷.۸ درصدی به ۴۶۰ تا ۴۸۰ دلار به ازای هر تن رسید! قیمت شمش صادراتی CIS نیز از بدون تغییر و ۵۶۳ دلار به ازای هر تن بود. در هفته گذشته، قیمت سی‌‌اف‌آر بیلت وارداتی چین به ۴۷۵ تا ۴۸۵ دلار به ازای هر تن رسید.

در نمودار زیر، روند قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران در یک ماه گذشته را ببینید: