پایگاه خبری فولاد ایران – اگرچه جهان عرب رشد مناسبی در حجم تولید فولاد در سال 2022 داشته اما هنوز این کشورها به واردات فولاد وابسته اند.


کشورهای عرب که دهه‌ها بازار امیدوارکننده‌ای برای بسیاری از عرضه کنندگان فولاد بودند، توانستند پتانسیل تولید فولاد خود را گسترش دهند و به تدریج تولید داخلی را جایگزین واردات کنند. رشد سالانه تولید فولاد خام جهان عرب طی سال های 2012 تا 2021 به 5.5 درصد در مقایسه با 1.9 درصد در سطح جهان رسید. در پنج سال گذشته، این افزایش بسیار شدید بود (50 درصد در مقایسه با سال 2017)، که حجم تولید را به 32.1 میلیون تن در سال 2021 رساند.


به گزارش فولاد ایران، با چنین افزایشی در تولید داخلی فولاد جهان عرب، جایگزینی واردات اجتناب ناپذیر بود. منطقه منا در حال کاهش وابستگی به واردات است و همین وضعیت در جنوب شرق آسیا هم مشاهده شده که به این معنی است که دو بازار بزرگ خریدار تولیدات مازاد فولاد دنیا در حال کوچکتر شدن هستند.


واردات محصولات فولادی کشورهای عرب طی پنج سال گذشته با نرخ متوسط سالانه 5.6 درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود حجم آن به 9.1 میلیون تن در سال 2022 در مقایسه با 11.9 میلیون تن در سال 2017 برسد. دلیل اصلی کاهش شدید واردات نیز تعرفه‌های گمرکی بوده است که مؤثر واقع شد.


منبع:metalexpert
ترجمه: مونا تابان