بررسی  چیلان  نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری در مجموع حدود ۶.۲ میلیون تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شده اما تنها ۴۵ درصد آن، یعنی حدود ۲.۸ میلیون تن، معامله شده است و ۵۵ درصد شمش عرضه شده مشتری نداشته است.

در واقع در شش ماه‌ سپری‌شده از سال جاری، به‌طور میانگین ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تن شمش فولادی در بورس کالا معامله شده است؛ این در حالی است که میانگین حجم عرضه ماهانه شمش در بورس کالا بیش از ۱ میلیون تن بوده است.

در واقع، نیاز داخلی کشور به شمش فولادی ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تن است و به نظر می‌رسد که الزام شرکت‌ها به عرضه تمام شمش تولیدی‌شان در بورس کالا، مبنای کارشناسی ندارد.