به گزارش  چیلان ، قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی ایران در هفته گذشته تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۴۳۰ دلار به ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۴۵۸ دلار به ازای هر تن بود که این قیمت‌‌ نسبت به قیمت‌های ۳۰ شهریور، افزایش ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت بیلت صادراتی ایران به کمترین میزان از آذرماه سال ۱۳۹۹ و قیمت اسلب صادراتی ایران به کمترین میزان از شهریور سال ۱۳۹۹ رسیده است.

قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که در هفته گذشته قیمت شمش صادراتی CIS از ۵۱۵ دلار به ۵۲۸ دلار به ازای هر تن رسید و افزایش ۲.۵ درصدی را تجربه کرد. قیمت اسلب صادراتی CIS با کاهش ۱ درصدی به ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار به ازای هر تن رسید.

در نمودار زیر، روند قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران در یک ماه گذشته را ببینید: