پایگاه خبری فولاد ایران- آمار نشان می دهد تولید فولاد خام آلمان در ماه آوریل 2.7 درصد نسبت به آوریل سال قبل رشد داشته به 3.3 میلیون تن رسید. البته میزان تولید نسبت به ماه قبل 6.5 درصد افت داشت.
به گزارش فولاد ایران،بدین ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تولید فولاد آلمان 13 میلیون تن ثبت شده که 5.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. از کل تولید ماه آوریل 2.3 میلیون تن توسط کوره های بلند تولید شد که 1.5 درصد رشد سالانه و 5.2 درصد نسبت به ماه مارس افت داشت. تولید 4 ماهه کوره های بلند نیز 9.1 میلیون تن بود که 3.8 درصد رشد داشت. تولید فولاد کوره های قوس الکتریکی نیز 5.5 درصد رشد سالانه در ماه آوریل داشته 988 هزار تن ثبت شد که 9.4 درصد نسبت به ماه مارس افت داشت. تولید 4 ماهه نیز 3.9 میلیون تن بود که 8.4 درصد رشد سالانه داشت.


منبع: platts
ترجمه: مونا تابان شمال