به گزارش «دنیای معدن»، به نظر بیشتر تحلیلگران احتمالا روند نزولی بازار سنگ‌آهن شدیدتر خواهد بود؛ چرا که هنوز مشخص نیست قرنطینه‌‌‌های کووید در چین به پایان می‌رسد یا خیر و طرح کلی دقیقی از اقدامات اقتصادی برای تقویت اقتصاد این کشور وجود ندارد.

 

قراضه

در هفته گذشته بازارهای قراضه نزولی بودند. در بازار واردات قراضه ترکیه متوسط قیمت قراضه سنگین تا ۶دلار افت داشت و به ۳۵۴دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. جو بازار همچنان منفی و قیمت مورد نظر خریداران بین ۳۴۵ تا ۳۴۸دلار است. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن افت شدیدی داشت و از ۳۴۴دلار به ۳۲۱دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۱۱دلار افت به ۳۹۴دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.

بیلت

در هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی‌آی‌اس حدود ۵۰۰دلار به‌ازای هر تن فوب دریای‌سیاه بود که ۵ تا ۱۰دلار کاهش داشت. در بازار واردات چین، بیلت تا ۵دلار افت داشت و به ۴۳۵دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار داخلی چین نیز قیمت بیلت تا ۲دلار افت داشت و ۴۸۲دلار در هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار واردات جنوب‌شرق آسیا نیز قیمت بیلت از ۵۱۵دلار به ۴۹۱دلار در هر تن سی‌اف‌آر کاهش داشت. بیلت صادراتی ایران نیز از ۵/ ۴۷۷دلار در هر تن فوب خلیج‌فارس به ۴۶۸دلار رسید.

مقاطع

به گزارش پلتس، هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد صادراتی چین از ۵۵۸دلار به ۵۴۴دلار در هر تن فوب بنادر این کشور رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۶۵۹ تا ۶۶۵دلار به ۶۴۵دلار هر تن کاهش داشت. میلگرد صادراتی سی‌آی‌اس نیز افتی کمتر از یک‌درصد داشت و ۵/ ۵۳۲دلار هر تن فوب ثبت شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۸۵دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۰یورو ارزان‌تر شد و ۸۵۰یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

در هفته گذشته میلادی، ورق گرم صادراتی سی‌آی‌اس تا ۵دلار افت داشت و هر تن فوب دریای‌سیاه ۵۶۰دلار ثبت شد. متوسط قیمت هر تن ورق گرم صادراتی فوب چین نیز از ۵۳۵ تا ۵۴۳دلار به ۵۱۴ تا ۵۲۶دلار رسید. در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰یورو افت داشت و هر تن درب کارخانه ۶۵۰یورو فروخته شد.