سنگ آهن

 

به گزارش کالاخبر ،در هفته ای که گذشت متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین نوساناتی داشت. تا اواسط هفته با توجه به شدت گرفتن شیوع کرونا و جو منفی بازار از ۹۸ دلار به ۹۴ دلار هر تن سی اف آر هم رسید ولی تا پایان هفته با توجه به شروع خرید ها برای تکمیل انبارها در تعطیلات سال نو قیمت تا نزدیکی ۱۰۰ دلار برگشت.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه در ترکیه متوسط قیمت قراضه سنگین ۸۰-۲۰ با توجه به افزایش خرید ها صعودی بود و از حدود ۳۴۰ دلار به ۳۵۵ دلار هر تن سی اف آر بهبود داشت.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن بهبودهایی داشت و از ۲۹۴ دلار به ۳۱۴ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۱۸ دلار افت به ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

بیلت

هفته گذشته میلادی آخرین متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس حدود ۴۷۸ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود که کمتر از ۳ دلار بهبود قیمت هفتگی داشت. در بازار واردات چین بیلت تا ۲.۵ دلار افت هفتگی داشت و به ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در بازار داخلی چین نیز آخرین قیمت بیلت هفته گذشته تا ۷ دلار کاهش داشت و ۴۹۳ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۱۰ دلار کاهش داشت و به ۵۰۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.بیلت صادراتی ایران نیز از ۴۴۹ دلار به ۴۵۸ دلار هر تن فوب افزایش داشت.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی به گزارش پلاتس تا ۱۳ دلار بالا رفت و به ۵۵۰ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین در بورس شانگهای نیز قرارداد میلگرد تغییر چندانی نداشت و ۵۲۱ دلار هر تن ثبت شد.میلگرد صادراتی ترکیه نیز تا ۳ دلار رشد داشت و کمتر از ۶۳۳ دلار هر تن فوب ثبت شد.

همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۸۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۵ یورو افت داشت و ۷۸۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس در ۵۴۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه بدون تغییر باقی ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۲۸ تا ۵۳۷ دلار به ۵۳۲ تا ۵۳۴ هر تن فوب رسید.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۲۰ یورو افت داشت و ۶۰۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۶۲۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.همچنین اسلب صادراتی سی آی اس افت ۷.۵ دلاری داشت و ۴۲۰ دلار هر تن  فوب  شنیده شد.