میلگرد آجدار A3 - سایز 20 - 12متری ذوب آهن اصفهان

گرد20 ذوبی12متری


فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 55,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
3 الی 25 بسته
معادل 6,600 الی 55,000 کیلوگرم
228,440 ریال 249,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی