میلگردA3، آجدار، سایز 180، 12 متری ذوب آهن اصفهان

گرد18 12متری ذوبی


فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 96,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 20 بسته
معادل 4,800 الی 96,000 کیلوگرم
148,624 ریال 162,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش تکادو بین الملل نقدی