میلگرد آجدار A3 - سایز 16 - 12متری ذوب آهن اصفهان

میلگردسایز 160، 12 متری ذوب


فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 24,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 5 بسته
معادل 4,800 الی 24,000 کیلوگرم
230,275 ریال 251,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی