میلگرد آجدار A3 - سایز 14 - 12متری ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3 سایز14 شاخه12متری