میلگرد آجدار A3 - سایز 14 - 12متری ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3 سایز14 شاخه12متری


فروشنده : تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
سبد عرضه شده : 120,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 25 بسته
معادل 4,800 الی 120,000 کیلوگرم
230,275 ریال 251,000 ریال 2 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اصفهان نقدی