ورق A283 Gr.c فولاد اکسین ضخامت 100 میلی متر،12 متری

ورق A283 Gr.c اکسین ضخامت 100 میلی متر