ورق St52 فولاد اکسین ضخامت 30 میلی متر،12 متری

ورق St52 اکسین ضخامت 30 میلی متر