ورق ST-52 فولاد اکسین ضخامت 20 میلی متر - 12 متری

ورق St52 اکسین ضخامت 20 میلی متر