ورق St52 فولاد اکسین ضخامت 20 میلی متر،12 متری

ورق St52 اکسین ضخامت 20 میلی متر