ورق A283 Gr.c فولاد اکسین ضخامت 50 میلی متر،12 متری

ورق A283 Gr.c اکسین ضخامت 50 میلی متر


فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 121,680 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 13 بسته
معادل 9,360 الی 121,680 کیلوگرم
234,862 ریال 256,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی