ورق A283 Gr.c فولاد اکسین ضخامت 40 میلی متر،12 متری

ورق A283 Gr.c اکسین ضخامت 40 میلی متر