ورق St52 فولاد اکسین ضخامت15 میلی متر،12 متری

ورق St52 اکسین ضخامت 15 میلی متر