میلگرد A3 آجدار T400 ، سایز280، طول12متری،جهان فولاد سیرجان

میلگرد A3 سایز 28 شاخه جهان فولاد سیرجان


فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 110,000 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 50 بسته
معادل 2,200 الی 110,000 کیلوگرم
167,890 ریال 183,000 ریال 3 روز بعد از ثبت سفارش انبار کارخانه چک یک ماهه