ورق A283 Gr.c فولاد اکسین ضخامت 60 میلی متر،12 متری

ورق A283 Gr.c اکسین ضخامت 60 میلی متر