ورق A283 Gr.c فولاد اکسین ضخامت 10 میلی متر،12 متری

ورق A283 Gr.c اکسین ضخامت 10 میلی متر


فروشنده : صدر آهنین اصفهان
سبد عرضه شده : 147,888 کیلوگرم
قیمت در بخش پیش فاکتور قابل مذاکره است
تعداد قیمت پایه هر کیلوگرم قیمت نهایی هر کیلوگرم تاریخ تحویل محل تحویل روش تسویه
1 الی 79 بسته
معادل 1,872 الی 147,888 کیلوگرم
238,532 ریال 260,000 ریال 1 روز بعد از ثبت سفارش انبارهای شهر اهواز نقدی