سنگ آهن
فولاد ایران: در هفته ای که گذشت در بازار سنگ آهن وارداتی در چین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد با منفی شدن چشم انداز تقاضا مجددا نزولی شد و از بالای 100 دلار به کمتر از 99 دلار هر تن سی اف آر چین برگشت. با انتشار آمار کاهش سرمایه گذاری در پروژه های مسکن نسبت به سال قبل جو بازار باز هم منفی شد. تقاضا ناچیز بود و معامله چندانی نهایی نگردید. از طرفی موجودی سنگ آهن بنادر چین نیز بالاست و حمایتی از بازار این ماده اولیه نکرده است.

قراضه
فولاد ایران:  هفته گذشته در بازار واردات قراضه در ترکیه میانگین قیمت از 370 دلار به حدود 350 دلار رسید و پایان هفته بدون فعالیت و در ثبات باقی ماند. خریدار و فروشنده هر دو عقب نشستند تا روند بازار روشن تر شود.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز 4 دلار افت داشته 343 دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز 25 دلار افت داشته 390 هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت
فولاد ایران:  هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس کمتر از 20 دلار افت داشته 510 تا 515  دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار واردات چین بیلت 5 دلار ارزان تر شده 475  دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
 در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تغییر چندانی نداشت و 549 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.  در ترکیه نیز بیلت صادراتی از 610 تا 625 دلار به 607 دلار هر تن فوب رسید. بیلت صادراتی ایران نیز به گزارش متال بولتن 455 دلار هر تن فوب شنیده شد که 1.1 درصد افت هفتگی داشت.

مقاطع
فولاد ایران:  هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی از 593 دلار به 579 دلار هر تن فوب کاهش داشت.
میلگرد صادراتی ترکیه 5 دلار افت داشته به 670  دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز از  595 دلار به 572 دلار هر تن فوب دریای سیاه کاهش یافت.
همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد  در 990 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.  در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد 15 یورو افت داشته به 975 یورو هر تن درب کارخانه رسید.

ورق
فولاد ایران:  هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس در 540 دلار هر تن فوب دریای سیاه باقی ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز 582 دلار هر تن فوب شنیده شد که 3 دلار کاهش داشت. ورق گرم صادراتی ترکیه 5 دلار افت داشته 680 دلار هر تن فوب ثبت شد.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا 30 یورو افت داشته 740 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم 20 دلار کاهش داشته 800 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.
همچنین اسلب صادراتی سی آی اس از 445 تا 460 دلار به 460 دلار هر تن فوب رسید و اسلب صادراتی ایران نیز از 430 تا 445 دلار به 430 دلار هر تن هر تن فوب رسید.

بازار جهان: م. تابان شمال
پایگاه خبری فولاد ایران