به گزارش  چیلان ، در ۵ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار تن بوده که کاهش ۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۶۶۱ هزار تن بوده است.

در ۵ ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۳۶ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۱ میلیون و ۱۶۶ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۱ میلیون و ۱۸ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۰ درصد کاهش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹ درصد کاهش یافته است و به ۹۲۳ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۴۴ درصدی به ۱۴۸ هزار تن رسیده است.

گفتنی است در ۵ ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی ۲۱۳ هزار تن بوده بوده است که کاهش ۵۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

جدول زیر که جزئیات صادرات و واردات فولاد ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری را نشان می‌دهد، ببینید: